Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χρήσιμα τηλέφωνα

Δήμοι
Δήμος Βέλου Βόχας – Τηλεφωνικό κέντρο: 27413 60500
Δήμος Κορινθίων – Τηλεφωνικό κέντρο: 27413 61000 & 27413 61040

Ελληνική Αστυνομία
Άμεση Δράση – Τηλ.: 100
Α.Τ. Βραχατίου – Τηλ.: 27410 51111
Α.Τ. Κορίνθου – Τηλ.: 27410 81111

Πυροσβεστική Υπηρεσία
Πυρ. Σταθμός Κορίνθου – Τηλ.: 199

Λιμενικό Σώμα
Λιμεναρχείο Κορίνθου – Τηλ.: 27410 28888
Λιμεν. Σταθμός Κιάτου – Τηλ.: 27420 22212

Νοσοκομεία
ΕΚΑΒ – Τηλ.: 166
Νοσοκομείο Κορίνθου – Τηλ.: 27410 25711

Βλάβες
Δ.Ε.Η. – Τηλ.:1050
Ο.Τ.Ε. – Τηλ.:121

ΚΤΕΛ
Βραχατίου – Τηλ.: 27410 55263
Ζευγολατιού – Τηλ.: 27410 75425
Κορίνθου – Τηλ.: 27410 54533